HOTLINE: 094 118 7766

Giới thiệu chương trình Sau đại học Canada

         Các chương trình Thạc sĩ được cung cấp bởi các trường đào tạo sau đại học (Graduate School) tại các trường đại học. Thời gian đào tạo thường là 2 năm, một số chương trình có thể kéo dài một năm rưỡi, hai năm rưỡi và ba năm, tùy thuộc vào chuyên ngành. Các chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu thường bao gồm một luận án, trong khi các chương trình định hướng chuyên nghiệp có thể bao gồm thực tập. Theo học chương trình thạc sĩ tại Canada bạn có thể

+ Nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên môn : Toán – thống kê, Y tế – chăm sóc sức khỏe – dược phẩm, khoa học máy tính và hệ thống thông tin, dầu khí,  Kiến trúc – xây dựng, Sinh học – nông nghiệp – lâm nghiệp, Khoa học môi trường ….

+ Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành: Các chương trình MBA, Quản lý giáo dục…

            Các học viên cao học tại Canada cũng được làm thêm theo quy định của pháp luật và được xin visa đưa vợ/chồng, con sang cùng sinh sống trong thời gian học, hay tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Dành 2 năm học tập bậc cao học trong môi trường giáo dục Canada để cập nhật và hệ thống kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực quản lý lãnh đạo, mở rộng tầm nhìn, đổi mới tư duy, hoàn thiện kỹ năng ngoại ngữ, trải nghiệm môi trường sống và làm việc quốc tế … chính là sự khoảng dừng và sự chuẩn bị cần thiết để bạn có  thể tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình.

Xem thêm:

TỔNG QUAN VỀ CANADA

HỆ THỐNG GIÁO DỤC CANADA

HỌC THẠC SĨ TẠI CANADA

Danh sách trường

(Nội dung đang cập nhật)

Close Menu
//fb style // OA Zalo plugin
//end OA Zalo plugin