HOTLINE: 094 118 7766
HỆ THỐNG GIÁO DỤC VƯƠNG QUỐC ANH

HỆ THỐNG GIÁO DỤC VƯƠNG QUỐC ANH

      Vương Quốc Anh tự hào là một quốc gia có nền giáo dục đẳng cấp thế giới. Với hàng ngàn năm lịch sử, phương pháp giáo dục của Vương Quốc Anh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến hệ thống giáo dục toàn cầu. Giáo dục ở Anh áp dụng tiêu chuẩn chất lượng chặt chẽ cho các chương trình đào tạo từ bậc thấp nhất là tiền phổ thông đến bậc cao nhất là đại học. Vương Quốc Anh (United Kingdom) bao gồm Anh (England), Xứ Wales (Wales), Bắc Ireland (Northern Ireland) và Scotland, mặc dù có những khác biệt nhất định trong hệ thống giáo dục của các vùng lãnh thổ này đặc biệt là Scotland, nhưng vẫn có những điểm chung lớn trong hệ thống giáo dục của toàn Vương Quốc. Hệ thống giáo dục tại Vương Quốc Anh được chia thành 4 bậc chính: Giáo dục tiểu học (Primary), Giáo dục trung học (Secondary), Giáo dục giai đoạn chuyển tiếp (Pre – University and Further Education), Giáo dục bậc cao (Higher Education)…

 

  • Giáo dục tiểu học (Primary Education)

       Chương trình giáo dục tiểu học kéo dài trong thời gian 6 năm, tương ứng với trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Giáo dục tiểu học bao gồm 2 giai đoạn của giáo dục bắt buộc:

       – Giai đoạn 1 (Key Stage 1): 5 – 6 tuổi

       – Giai đoạn 2 (Key stage 2): 7 -11 tuổi

Mục tiêu cơ bản của giáo dục tiểu học là giúp học sinh có được những kỹ năng cơ bản về đọc viết, tính toán và bước đầu trang bị những kiến thức nền tảng về toán, khoa học, lịch sử, địa lý, nghệ thuật …

 

  • Giáo dục trung học (Secondary)

        Chương trình giáo dục trung học học kéo dài trong thời gian 5 năm, tương ứng với học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 16. Giáo dục trung học bao gồm 2 giai đoạn của giáo dục bắt buộc:

      – Giai đoạn 3 (Key Stage 1): 12 – 14 tuổi

      – Giai đoạn 4 (Key stage 2): 15 – 16 tuổi

       Sau khi hoàn thành chương trình trung học, học sinh sẽ tham dự kỳ thi để lấy Bằng tốt nghiệp Trung học (General Certificate of Secondary Education – GCSEs). Đây là văn bằng chính thức đầu tiên trong hệ thống giáo dục của Vương Quốc Anh tương đương với Level 2 theo khung năng lực quốc gia. Trong hai năm cuối của chương trình giáo dục bắt buộc ( năm 10,11) học sinh sẽ bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi này. Học sinh sẽ học và tham dự kỳ thi dựa trên khoảng 9 hay 10 môn học bao gồm cả bắt buộc và tự chọn trong danh mục hơn 40 môn học thuộc chương trình GCSE.

 

  • Giáo dục giai đoạn chuyển tiếp (Pre – University and Further Education)

 

      Đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa Giáo dục trung học (Secondary Education) và Giáo dục bậc cao (Higher Education). Sau khi tốt nghiệp trung học và được cấp chứng chỉ GCSES, học sinh có thể lựa chọn:

      – Tham gia các Chương trình dự bị đại học (Pre – University) như các khóa học nhằm lấy chứng chỉ General Certificate of Education, Advanced Level còn được gọi là A- Levels hoặc Chương trình Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate Diploma Program – IBDP) các chương trình này đều kéo dài trong thời gian khoảng 2 năm và để chuẩn bị cho việc xét tuyển vào các trường đại học.

     – Theo đuổi chương trình đào tạo nghề hoặc kết hợp giữa đào tạo nghề và học thuật. Các chứng chỉ phổ biến như: BTEC Level 3 Diploma, Level 3 NVQ (National Vocational Qualification)… tương đương bậc 3 trong khung năng lực quốc gia.

      Các chương trình đào tạo trong giai đoạn chuyển tiếp này thường được dạy tại các Trường cao đẳng 6 bậc (Six form colleges), Cao đẳng chuyên ngành (Specialist Colleges) hoặc các trường cao đẳng đào tạo sau trung học (Further Education College)

 

  • Giáo dục bậc cao (Higher Education)

    Bao gồm:

     – Các chương trình đào tạo chứng chỉ nghề nghiệp hoặc chứng chỉ bậc đại học có trình độ tương đương bậc 4, bậc 5 theo khung năng lực quốc gia như: Level 4 NVQ, Level 5 NVQ, Higher National Certificate, Higher National Diploma…

    – Các chương trình đào tạo bậc cử nhân (Được cấp bằng cử nhân Danh dự – Honours hoặc Thông thường – Ordinary) tương đương bậc 6 theo khung năng lực quốc gia. Sinh viên tốt nghiệp được cấp văn bằng Bachelor of Art (BA) hoặc Bachelor of Science (BSc) tùy theo ngành và lĩnh vực học.

   – Các chương trình đào tạo sau đại học bao gồm:

    + Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ sau đại học (Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate)

    + Chương trình đào tạo thạc sĩ cấp các văn bằng thạc sĩ (Master) tương đương bậc 7 trong khung năng lực quốc gia như: MBA – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, MA – Thạc sĩ các khối ngành Nhân văn, Nghệ thuật, MSc – Thạc sĩ khoa học; Meng – Thạc sĩ kỹ thuật), Mphil – Thạc sĩ nghiên cứu. Các chương trình thạc sĩ thường có thời gian đào tạo từ 1 đến 2 năm.

    + Chương trình đào tạo Tiến sĩ cấp văn bằng Ph.D/D/Phil hoặc Tiến sĩ thực hành (Professional Doctorates) tương đương bậc 8 trong khung năng lực quốc gia. Để được cấp bằng tiến sĩ, các nghiên cứu sinh thường phải hoàn thành luận án nghiên cứu và một số khóa học chuyên sâu trong thời gian từ 3 đến 5 năm.

 

Trả lời

Close Menu
//fb style // OA Zalo plugin
//end OA Zalo plugin