HOTLINE: 094 118 7766

Hệ thống giáo dục Anh có sự linh hoạt với nhiều bậc học và thời gian học khác nhau. Đặc biệt là chương trình sau Trung học phổ thông là các bậc học nâng cao với nhiều sự lựa chọn đa dạng cho sinh viên (dự bị đại học, chứng chỉ A, Tú tài quốc tế) với những kế hoạch tương lai của mình. Bậc học đại học và thạc sĩ cũng được rút ngắn hơn so với hệ thống giáo dục tại Việt Nam (Đại học 3 năm, thạc sĩ 1 năm). Với hệ thống giáo dục Anh, sinh viên sẽ có cơ hội trải nghiệm thực tế sớm hơn và có thể có những công việc nhanh hơn so với hầu hết các bạn sinh viên trên thế giới.

Tìm hiểu thêm:

TỔNG QUAN VƯƠNG QUỐC ANH

HỆ THỐNG GIÁO DỤC VƯƠNG QUỐC ANH

Chương Trình Du Học Vương Quốc Anh

Sau Đại Học

Close Menu
//fb style // OA Zalo plugin
//end OA Zalo plugin