HOTLINE: 094 118 7766

Giới thiệu về chương trình Du học ngắn hạn

Du học ngắn hạn là chương trình du học có thời gian ngắn thường chỉ từ 1 năm trở xuống. Những chương trình du học hè, du học tiếng Anh, du học đào tạo nghề, du học trao đổi văn hóa… đều được xếp vào dạng du học ngắn hạn. Tùy vào mục đích và thời gian học của mỗi chương trình có thể được hoặc không được cấp chứng chỉ.

Mục đích chính của những chương trình du học ngắn hạn này đều hướng đến phục vụ cho mục đích học tập, tích lũy kiến thức và trải nghiệm chất lượng giảng dạy của nước bạn. Hầu hết các trường Đại học đều có những chương trình du học ngắn hạn được tổ chức hằng năm hoặc hàng học kỳ, nhằm giúp sinh viên các trường Đại học ở các nước khác có thể đến trao đổi, về văn hóa và chương trình học, tăng cường mỗi quan hệ giữa trường và quốc gia.

Danh sách trường

Eastern Kentucky University

Eastern Kentucky University là một trường trung học tư thục thành lập năm 1996 tại bang South Dakota, Mỹ, cung cấp các chương trình trung học từ lớp 9 – 12. Do tọa lạc tại một tiểu bang tương đối thưa dân và thanh bình, Great Plains Lutheran đảm bảo sẽ mang lại môi trường học tập lý tưởng, sự an toàn, yên tĩnh cùng những trải nghiệm văn hóa chân thực cho các học sinh theo học.

Về phần điều kiện đầu vào, các học viên sẽ được đánh giá dựa trên những tiêu chí sau:

– Có học bạ bằng tiếng Anh thể hiện khả năng học thuật trong vòng 3 năm học gần nhất.

– Phải nộp thư đề cử (letters of recommendation) và Student’s life form.

– Mô tả được khả năng Anh văn để đảm bảo hoàn thành chương trình học của trường bằng một trong các cách sau:

Nộp các chứng chỉ Anh văn (TOEFL, TOEFL, IELTS) hoặc giấy tờ chứng minh khả năng Anh ngữ tốt khi học trong nước.

Tham gia phỏng vấn (qua Skype)

Nộp một văn bản viết tay bằng tiếng Anh

– Xếp hạng 1/5 trường tư thục trung học về độ đa dạng nhất bang South Dakota 2017

– Xếp hạng 2/5 trường công giáo tốt nhất bang South Dakota 2017

– Xếp hạng 4/9 trường trung học tư thục tại South Dakota 2017

– Được công nhận bởi Bộ giáo dục South Dakota, WELSA và Hội đồng Quốc gia về Chứng nhận Trường Công lập Tư thục.

Đội ngũ giảng viên của trường rất giàu kinh nghiệm và có trình độ về chuyên môn, đảm bảo tất cả học sinh có thể đạt được sự chuẩn bị tốt nhất trên con đường học tập ở các trường ĐH sau này.

Các lớp học được tổ chức với quy mô nhỏ, giúp các giáo viên của trường dễ dàng tương tác với học sinh ở từng môn học.

Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp tại trường đạt đến 90%, hầu hết đều được nhận vào các ĐH danh tiếng ở Mỹ như ĐH Columbia, Penn State, George Washington và nhiều trường khác.

Great Plains Lutheran

Great Plains Lutheran là một trường trung học tư thục thành lập năm 1996 tại bang South Dakota, Mỹ, cung cấp các chương trình trung học từ lớp 9 – 12. Do tọa lạc tại một tiểu bang tương đối thưa dân và thanh bình, Great Plains Lutheran đảm bảo sẽ mang lại môi trường học tập lý tưởng, sự an toàn, yên tĩnh cùng những trải nghiệm văn hóa chân thực cho các học sinh theo học.

Về phần điều kiện đầu vào, các học viên sẽ được đánh giá dựa trên những tiêu chí sau:

– Có học bạ bằng tiếng Anh thể hiện khả năng học thuật trong vòng 3 năm học gần nhất.

– Phải nộp thư đề cử (letters of recommendation) và Student’s life form.

– Mô tả được khả năng Anh văn để đảm bảo hoàn thành chương trình học của trường bằng một trong các cách sau:

Nộp các chứng chỉ Anh văn (TOEFL, TOEFL, IELTS) hoặc giấy tờ chứng minh khả năng Anh ngữ tốt khi học trong nước.

Tham gia phỏng vấn (qua Skype)

Nộp một văn bản viết tay bằng tiếng Anh

– Xếp hạng 1/5 trường tư thục trung học về độ đa dạng nhất bang South Dakota 2017

– Xếp hạng 2/5 trường công giáo tốt nhất bang South Dakota 2017

– Xếp hạng 4/9 trường trung học tư thục tại South Dakota 2017

– Được công nhận bởi Bộ giáo dục South Dakota, WELSA và Hội đồng Quốc gia về Chứng nhận Trường Công lập Tư thục.

Đội ngũ giảng viên của trường rất giàu kinh nghiệm và có trình độ về chuyên môn, đảm bảo tất cả học sinh có thể đạt được sự chuẩn bị tốt nhất trên con đường học tập ở các trường ĐH sau này.

Các lớp học được tổ chức với quy mô nhỏ, giúp các giáo viên của trường dễ dàng tương tác với học sinh ở từng môn học.

Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp tại trường đạt đến 90%, hầu hết đều được nhận vào các ĐH danh tiếng ở Mỹ như ĐH Columbia, Penn State, George Washington và nhiều trường khác.

Eastern Kentucky University

Eastern Kentucky University là một trường trung học tư thục thành lập năm 1996 tại bang South Dakota, Mỹ, cung cấp các chương trình trung học từ lớp 9 – 12. Do tọa lạc tại một tiểu bang tương đối thưa dân và thanh bình, Great Plains Lutheran đảm bảo sẽ mang lại môi trường học tập lý tưởng, sự an toàn, yên tĩnh cùng những trải nghiệm văn hóa chân thực cho các học sinh theo học.

Về phần điều kiện đầu vào, các học viên sẽ được đánh giá dựa trên những tiêu chí sau:

– Có học bạ bằng tiếng Anh thể hiện khả năng học thuật trong vòng 3 năm học gần nhất.

– Phải nộp thư đề cử (letters of recommendation) và Student’s life form.

– Mô tả được khả năng Anh văn để đảm bảo hoàn thành chương trình học của trường bằng một trong các cách sau:

Nộp các chứng chỉ Anh văn (TOEFL, TOEFL, IELTS) hoặc giấy tờ chứng minh khả năng Anh ngữ tốt khi học trong nước.

Tham gia phỏng vấn (qua Skype)

Nộp một văn bản viết tay bằng tiếng Anh

– Xếp hạng 1/5 trường tư thục trung học về độ đa dạng nhất bang South Dakota 2017

– Xếp hạng 2/5 trường công giáo tốt nhất bang South Dakota 2017

– Xếp hạng 4/9 trường trung học tư thục tại South Dakota 2017

– Được công nhận bởi Bộ giáo dục South Dakota, WELSA và Hội đồng Quốc gia về Chứng nhận Trường Công lập Tư thục.

Đội ngũ giảng viên của trường rất giàu kinh nghiệm và có trình độ về chuyên môn, đảm bảo tất cả học sinh có thể đạt được sự chuẩn bị tốt nhất trên con đường học tập ở các trường ĐH sau này.

Các lớp học được tổ chức với quy mô nhỏ, giúp các giáo viên của trường dễ dàng tương tác với học sinh ở từng môn học.

Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp tại trường đạt đến 90%, hầu hết đều được nhận vào các ĐH danh tiếng ở Mỹ như ĐH Columbia, Penn State, George Washington và nhiều trường khác.

Great Plains Lutheran

Great Plains Lutheran là một trường trung học tư thục thành lập năm 1996 tại bang South Dakota, Mỹ, cung cấp các chương trình trung học từ lớp 9 – 12. Do tọa lạc tại một tiểu bang tương đối thưa dân và thanh bình, Great Plains Lutheran đảm bảo sẽ mang lại môi trường học tập lý tưởng, sự an toàn, yên tĩnh cùng những trải nghiệm văn hóa chân thực cho các học sinh theo học.

Về phần điều kiện đầu vào, các học viên sẽ được đánh giá dựa trên những tiêu chí sau:

– Có học bạ bằng tiếng Anh thể hiện khả năng học thuật trong vòng 3 năm học gần nhất.

– Phải nộp thư đề cử (letters of recommendation) và Student’s life form.

– Mô tả được khả năng Anh văn để đảm bảo hoàn thành chương trình học của trường bằng một trong các cách sau:

Nộp các chứng chỉ Anh văn (TOEFL, TOEFL, IELTS) hoặc giấy tờ chứng minh khả năng Anh ngữ tốt khi học trong nước.

Tham gia phỏng vấn (qua Skype)

Nộp một văn bản viết tay bằng tiếng Anh

– Xếp hạng 1/5 trường tư thục trung học về độ đa dạng nhất bang South Dakota 2017

– Xếp hạng 2/5 trường công giáo tốt nhất bang South Dakota 2017

– Xếp hạng 4/9 trường trung học tư thục tại South Dakota 2017

– Được công nhận bởi Bộ giáo dục South Dakota, WELSA và Hội đồng Quốc gia về Chứng nhận Trường Công lập Tư thục.

Đội ngũ giảng viên của trường rất giàu kinh nghiệm và có trình độ về chuyên môn, đảm bảo tất cả học sinh có thể đạt được sự chuẩn bị tốt nhất trên con đường học tập ở các trường ĐH sau này.

Các lớp học được tổ chức với quy mô nhỏ, giúp các giáo viên của trường dễ dàng tương tác với học sinh ở từng môn học.

Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp tại trường đạt đến 90%, hầu hết đều được nhận vào các ĐH danh tiếng ở Mỹ như ĐH Columbia, Penn State, George Washington và nhiều trường khác.

Close Menu
//fb style // OA Zalo plugin
//end OA Zalo plugin